Skelen

Skelen

Skelen ( strabismus) er en tilstand, hvor en person ikke er i stand til at få de to øjne til samtidigt at se på det samme punkt, under normale synsmæssige forhold.

Et meget lille område af nethinden, kaldet fovea, bliver brugt når vi ser skarpt og tydeligt. Hvis dette punkt i de to øjne ikke samtidigt er rettet imod det samme objekt, er det tegn på, at det ene øje er ” drejet ” i en anden retning end det andet øje. Denne ” drejning ” kan være ind, ud, op, ned eller en hvilken som helst kombination. Skeletilstanden kan være der hele tiden, den kan være der engang imellem, eller den kan skifte fra det ene øje til det andet.

 

Foruden det meget synlige, at øjet er drejet, har personen nedsat samsyn ( binokulært syn) og dybdeopfattelse (stereopsis), og kan ofte udvikle nedsat syn på det ene øje (amblyopi).

Der kan være mange forskellige årsager til skelen. Hvordan vi søger at behandle eller rette denne skelen, afhænger af skeletypen og årsagen.
Skelen kan behandles eller rettes på et hvilken som helst alderstrin. I nogle tilfælde er det nemmere med børn, fordi skeletilstanden ikke har eksisteret så længe, og i andre tilfælde er det nemmere med voksne, grundet den større forståelse og motivation.

Behandlingen består ofte af et par briller og et sideløbende synstræningsprogram, der strækker sig over en længere periode med klinik og hjemmetræning.

Operation kan kosmetisk rette op på det skelende øje, men forbedrer kun samsynet i sjældne tilfælde.

I tilfælde hvor en operativ løsning foretrækkes, bør der laves intensiv synstræning både før og efter operationen for at forbedre chancerne for at opnå et godt samarbejde mellem øjnene.
Uanset om skelen er konstant eller lejlighedsvis, er der altid behov for behandling, idet den ikke går væk af sig selv, og børn aldrig vokser sig fra den.

Når der opstår en skeletilstand, er det altid et udtryk for, at der er opstået vanskeligheder med samarbejdet imellem de to øjne, således at hjernen ikke på en nem og komfortabel måde kan fortsætte med at sammensmelte informationerne fra de to øjne til en helhed.

Skelen kan være resultatet af en stor forskel på brillestyrken på de to øjne, at begge øjne er meget langsynede, alvorlig tilbagevendende betændelse i ørerne, en lammelse af en eller flere øjenmuskler eller en hel eller delvis lammelse af en nerve til en af øjenmusklerne. Dette er nogle af de oftest forekomne årsager til skelen, men der findes mange andre kombinationer.

Neurooptometrister er specielt uddannet i skelen og amblyopi, og kan erkende og træne disse forhold.

Bestil tid idag

Det er aldrig for sent at komme i gang med synstræning.

Det siger mine klienter

Det siger mine klienter