Hjerneskade

Hjerneskade

Tabt syn efter hjerneskade

Hjerneskade eller en blodprop bliver ofte efterfulgt af et delvist tab af synsfelt.
Da omfanget af det visuelle system optager en stor del af hjernekapaciteten og forgrener sig igennem hele hjernen, er der derfor en stor risiko for skader.

Man har længe haft den opfattelse, at disse skader på hjernen ikke kunne helbredes, men denne holdning er gradvis ændret. Flere undersøgelser har forbedret forståelsen af hjernens plasticitet, og dens evne til at tilpasse sig efter en skade.

Det viser sig, at både mennesker og dyr hurtigt genvinder nogle af de tabte synsfunktioner, og både medicin og træning kan effektivt anvendes til at forbedre synsfunktionerne efter en skade.

Det er vigtigt, at der foreligger en nøjagtig beskrivelse af den tilbageværende visuelle kapacitet, som kan danne grundlaget for tilrettelæggelsen af et visuelt træningsprogram efter hjerneskaden.
Moderne forskning viser, at selv meget små mængder af overlevende neuroner i det skadede område kan give gode muligheder for generhvervelse af nogle af de tabte synsfunktioner. Derfor danner sådanne tilbageværende strukturer i de primære skadezoner det neurobiologiske grundlag for genskabelse af synet, enten spontant eller ved hjælp af synstræning.

Personer der har en sådan skade på hjernen, oplever mange begrænsninger i det daglige liv. Der kan være dobbeltsyn, store forringelser i orienteringsevnen og opfattelsen af objekter i rum kan være forstyrret.

Sådanne forringelser fører ofte til pinlige situationer for personen, og kan være årsag til at besværliggøre almindelige praktiske ting i dagligdagen, da risikoen for at komme til skade er meget stor, bl.a. grundet det reducerede synsfelt.

I et nøje tilrettelagt optometrisk træningsprogram, tilrettelægger vi træningen ud fra klientens adfærd og synsmæssige formåen.

Neurooptometrister er specielt uddannet til at erkende og træne de synsmæssige udfordringer som traumatiske hjerneskader kan give.

Bestil tid idag

Det er aldrig for sent at komme i gang med synstræning.

Det siger mine klienter

Det siger mine klienter